A12:7


                  Descriptio.1
                                                                                Åker            Ängh
                                                                                Tunland       Winter laß.
        Kornäs 1/4 hemman
A     Åkeren dhet ena åhret sand och gruusjordh           1 3/4
B     Dhet andra åhret af dito jordamon                         1 1/2
C     Ängen af moßbotten2 något sack3 till                                         2

        Ingen skogh vthan bara bergen lijte o<c>h ringa
          muhlbeete  Ett strömmingz warp 2
          fiellfiskz4 nootwarp.

                        Åboen Per Stafßson
                                                                                                            
                                           Summa summarum          3 1/4             2


1 Längst upp till vänster står folionumret 16.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Troligen fel för sanck.
4 Se SAOB F 692 FJÄLL-FISK.