A12:81


        8.2

Stäkesundz öhn
        och
Hästöhn 2ne s?m hemman.
            Åkers sochn
Värmdö härad.

Extraordinarie lantmätarens Arfwid Forsberg carta hitsänt ifrån herr secretarien Dick-
                                                                      man igönom lantmätaren Biörn
                                                                      Hägman den 22 April Anno 1695.

                                                                                   annotationer


1 Sidan före uppslaget med kartan. Längst upp står "Bok Numero 12". Uppe till höger står folionumret 17.
2 Dvs. kartans nummer.