A12:91


Extraordinarie lantmätarens Arfwid Forsbergz cart<a>
hitsänt af secretarien herr Dickman medh
lantmätaren Biörn Hägman den 22 April 1695.

                  annotationer


                9.2

            Arksöhn.
Värmdö härad.
            Ryd sochn.


1 Sidan före uppslaget med kartan. Längst upp står "Bok Numero 12". Uppe till höger står folionumret 21.
2 Dvs. kartans nummer.