A12:10


(Rubrik:)1

Dandery skepslag Täby sochn Gribby.

(Karttext:)

Lyttinge egor mötha
Skoberga egor
Karby egor stöta här in till uthan wiß skilnadt
Libby egor mötha här uthan wiß skillnadt
Libby åkergärde med torpet Höstinge möther

Skogz engen som skattegården innehafwer
goda rör
Bysens betes hagar
odugelig moßa
Bysens vthmark af nödtorftig gerdzle2 och wedebrand
Rönninge siön
Gribby
Skogz backe
Små granskog
Lans wägen till Stock<->holm
godt rör
godt ror3

alnar
Scala ulnarum
  afmätt in Aprill Anno 1690 af
                  Jacob Braun.


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 25, och nere till höger på sidan står kartnumret 10.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3 Fel för rör.