A12:11a


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Hageby och Littsby byar i Täby sochn och Dan-
                        nerydh skepslagh belägne.

(Karttext:)

Sylta äghor mötha.
Siön Froden2
Fällbro ägor
Wallentuna sjön.
Walla äghor mötha på denne sijdan

Skiählby äghor mötha här
Siön Fieturen
Älla äghor mötha

Graan skogh.
gran skogh.
Hagby.
Littsby
Tall skogh
Tall skogh
Ängh
Denne trachten är för några åhr sedhan dheß byar från dömbdh och vndher Skiällnora herskapz ägor
Angh3
Beetz haga
beetz haga
Ahl och wijdhe skogh
Tall buskar
beetz haga
beetz haga
Tall och graan skogh.
Tall och graanskogh.

Scala ulnarum
          afmett Anno 1688
                              aff
                        Petter Arosander
                                                  manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 27, och nere till höger på sidan står kartnumret 11.
2 Utdikad i slutet av 1800-talet, men delvis våtmark.
3 Fel för Ängh. Otydligt skrivet ordslut.