A12:12


(Rubrik:)1

          2-Danaryd skiepslagh
             effter jordeboken
-2
3-Åkers skiepslagh Rijala sochn och Rumsättra-3


(Karttext:)

Sättra tager her emoth.
Norr Redhe och Söder Rede möther på denne sijdan.

Eeksarby vthi Gar sochn tager emoth på denne sijdan
Rygsättra möther på denne sijdan

By engien
Söder gierde
Ny engien
Byy siöön
Fiällan

Schala ulnarum.

Geometrice afmätt och uth callculerat
    af vndertecknadt ?ro Anno 1687.
                      J: Strandman
                                      manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 29, och nere till höger på sidan står kartnumret 12.
2-2 Tillfogat i efterhand.
3-3 Den ursprungliga rubriken. Åkers är sirligt överstruket.