A12:13


(Rubrik:)1

Geometrisk charta öfwer Vddeby vthi Danaryd2
    skiepslagh och Riala sochn.


(Karttext:)

Eekieby vthi samma sochn och häradh tager på denne sijdan emoth.
Grytting<e> möthe<r> här på sijdan med sin skough

Eneby möther på denne sijdan med sina ägor
Kinmora tager her emot med sina ägor3

4-Denna trachten ähr tall och granskough bland bärgh och dahlar-4

    Geometrice affmädt och vth-
rechnadt af vndertechnadhe Anno 1689
                      I: Strandman
                                      manu propria

Schala ullnarum.

Gran och tallskough blandh stoora bärgh


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 31, och nere till höger på sidan står kartnumret 13.
2 Ovanför ett struket Riala.
3 Raderad men synlig ö-diakrit över o.
4-4 Orden är skrivna från höger till vänster.