A12:15


(Rubrik:)1

Geometrisk charta öfwer Grelzboda vthi Danaryd2
    skiepzlag och Riala sochn.


(Karttext:)

Wättershaga-wijck och Slängz-bodha skoug tager her emoth
Finske och nordländske leden gå här för-bij

Torpet Krabboda möther på denne kanten
Torpet Staff tager her emoth

Mallmsiön
Strååsiön3
Tall och granskough
Kiäringsiön
Tallskough
granskough
Små tall och granskough
Små graan och tallskough

Geometrice affmädt af vndertechnadhe
in Anno 1689
    I: Strandman
                        manu propria

Schala ullnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 35, och nere till höger på sidan står kartnumret 15. Längst ner på mitten har antecknats troligen en 7:a följd av två eller tre svårtydbara tecken, och till höger ett tydligt "Numero 13:".
2 Ovanför ett struket Riala. I senare tid har även Danaryd strukits och Roslagskull (eller möjligen -kulla) skrivits under Riala. Gregersboda ligger nu i Roslags-Kulla socken.
3 Stråsjön är nu sankmark, och var kanske tämligen igenvuxen redan då med tanke på namnet och att den inte har blåfärgats på kartan.