A12:16


(Rubrik:)1

Geometrisk charta öfwer Grytinge i Danaryd2 skiepz-
            lagh, och Riahla sochn.(Karttext:)

Vdde-by på denne sijdan
Här möther och Wddeby
Kinmora egor möta
Wadboerne på denne sijda

Småå gran och tallskough
3Wargsättra en afgierdat by som denna by myckit tränger och lijgger på denna trachten.
Små graan och tall skough
Öön benembd
gambla swidie brenner
Lång-myran
Wadboosiön

Geometrice affmädt och vthrechnadt af vndertechnadhe
in Anno 1689. I: Strandman
                                           manu propria

Schala ullnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 37, och längst upp till höger har senare antecknats talet 12. Nere till höger på sidan står kartnumret 16. Längst ner har (förutom "A 12") antecknats en 7:a följd av en förkortning om två tecken, möjligen att utläsa som "penningar".
2 Ovanför ett struket Riala.
3 Här ett tecken bestående av en ring med en prick i mitten. Det anger troligen platsen för bebyggelsen i Vargsättra; jfr Explicatio på A12_46 nära slutet.