A12:17


(Rubrik:)1

Geometrisk charta öfwer Norre Öhrarne i
Danaryd
2 skiepzlag (och Riala sochn) 3-= Blidö socken-3


(Karttext:)

Nornähset benembd
Trutgrunet
Bara grutt-watn
Bara gall-stranden
Brändnäswijken
Bränd nähse
mästedelles tun ahlskoug af små ahlar med några få grannar iblandh
Töra stenbakar och ingen skough
Diupwijken
Notgrunne
Notwarp
2 alnar diupt
Blötwijken
1 ahln wattn som till-förene hafwer warit besta fiskieh
Gillerskiär
Bastu klubben
Fastenwarpet
Krahmnähset
Kramnäswijken
Rosthollms-sundet
Rosthol-men

Schala ullnarum.

Geometrice afmädt, och vthrechnadt
af undertechnade in Anno 1689.
                        I: Strandman
                                            manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 39, och nere till höger på sidan står kartnumret 17.
2 Ersättande ett struket Riala i slutet av föregående rad.
3-3 Tillfogat i senare tid, då också de föregående parentestecknen fördes in.