A12:19


(Rubrik:)1

Danderyd2 skiepslag Åker sochn och Suinninge
                              by



(Karttext:)

Ryboo tager emot medh sin skough på denne sijdan

Nääßby möther på denne sijdan
Thuna herregårdh tagher emoth på denne sijdan

Träskes3 röre
Små timberskough
Tallskough och myckit bärgländt land.
Örswijken

mäste delles vthhugen mark
Norr engien
Sandkullen
Norr åkren
Skiäreth.4
Söder åkren
Södher engien

Tall och granskough
Wallsättra röre.
Herr swidian
Wäster wrethen
Skatte gårdens
Frellse gårdens
Biörk skough
gamal swidia
Flottehagen

Swinlöttan
Små tallskough
Bodha råå
Swartgarnsengh
Swartgarn
Biörnkiärstorpet
Nytorpet
Swart garns wijken
Ormsteens-wijken
Sandwijken
Fläsk-lößa.

Geometrice afmädt och uträcknadt
af undertechnadt. Pro Anno 1687.
                        I: Strandman
                                        manu propria

Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 43, och under detta har troligen med blyerts antecknats siffran 4.
2 Ovanför ett struket Åkers.
3 Otypiskt r. Kan vara ofullständigt rättat från felskrivning.
4 Heter nu Fårholmen på Topografiska kartan.