A12:19


                                                                                                                               <Tunnor       Kappar       Somar laß>
                          NOTORUM EXPLICATIO.1

    Swininge beståår af 3 hemman 28 örslandh
A     Ena åhrs uthsäde uthj Norgierde af leerjord swartmylla
          och sand ibland till                                                          14 tunnor 20 4/7
B     Andra åhrs uthsäde mästedehls leerjord med moo ibland   14 tunnor   2 3/7
C.    Swartgarn ett torp om uthsäde af oduglig jord                     1 tunna    8
D     ?torpet om utsäde af sandjord till                                                      28
E     Biörnkierstorpet om utsäde af leer och swartmylla till           1 tunna
F     Nytorpet om utsäde till                                                                       12
G     Finnes här och een vthiord Gamble byn benembd till
        förende, men nu een lijten tijdh kallat Smedz torpet
        emedan der har åboet een smedh, denne uthjord
        åboer nu een torpare som ligger medh sine dagz werke
        3 om wekan till sätegården Ribyholm
        Befinnes hafwa uthsäde till både åhren uthj Norrgierde        1 tunna  11 4/5
H     Söderängien af starwall och skiönwall                               49 laß
I      Norängien af skiön wall och starr                                      49 laß
K     Biörnkiärsängien af skiönwall 1/3 dehlen                             8 laß
L     Swartgarnsängien måßwall                                                18 laß
M    Herr swidian warit häfdat till frelsegården
        men nu uthlagt till muhlbete.
N     Swinlötten af skiön wall och starr till                                  10 laß
    Israel Michelßon skattehemman 1. 12 örs landh
        Ena års uthsäde                                                                  6 tunnor   9 1/7
        andra ahret2 dito                                                                 6 tunnor   1
        Swartgarnstorpet om utsäde af oduglig jord ibland
        steenar och bergz klippor grunjord3                                     1 tunna    8
                        ahrligit2 vthsäde                                                                                     6               25 1/14
        Swinlötan höslagh till                                                         10 laß
        Norängen                                                                         21
        Söderangen4                                                                     21
        Swartgarnsängen                                                                8 laß                                                               60
    Johan Jönßon frelsehemman 1. 8 örs landh ligger under
        Thuna herregård är abalienerat cronehemman
        Ena års uthsäde                                                                  4 tunnor   5 13/28
        andra åhrs dito                                                                   4 tunnor
        Een wreet Wäster wreten benämbdh5                                                24
                        åhrligit uthsäde                                                                                      4               14 41/56
        Norängen                                                                         14 laß
        Söder ängen                                                                     14 laß
        Swartgarnsängen                                                                5 laß                                                               33
    Mårten Olufßon frelsehemman 1 helt  8 örs landh belägen under samma
        sätegård och lijka i åker äng och andre wilkohr                                                       4               14 41/56      33
        Ligger under deße frälse gårdar föliande torp som
        herskapet brukar ?torpet om uthsäde af sand och mojord                 28 kappar
        Biörnkierstorpet om uthsäde, af leer och swartmylla            1 tunna
        Nytorpet om uthsäde                                                                        12
                        åhrligit uthsäde                                                                                      1                 4
        Till denne by finnes god skoug och muhlbete doch små
        timberskoug, med gott fiskie uthj Saltsiöön.


1 Fel för NOTARUM osv. Längst upp till vänster står folionumret 44.
2 Fel för åh-.
3 Kan vara sammanskrivet av misstag, och snarare att föra till SAOB G 1038 GRUND, adj.1 2 c än till sammansättningen GRUND-JORD under substantivet GRUND.
4 Fel för -ängen.
5 Egentligen bem-, men troligen en stapel för mycket av misstag.