A12:20


(Rubrik:)1

Danderyyd2 skepslagh Åker sochn och Huusby.


(Karttext:)

Huusby3 tager här wijdh.
Runa tager emoth på denne sijdan

Tälljä möther på denne sijdan
Nääs byn grensar medh sinne ägor här in till

Bysens betz hagar.
Norr engien
Bysens kåhl täppor
Södher engien

Schala ullnarum.

Geometrice afmädt och uträcknadt
af undertechnadt Pro Anno 16884.
                    I: Strandman
                                    manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 44, och nere till höger på sidan står kartnumret 20. Troligen samma nummer har senare också antecknats, sannolikt med blyerts, längst upp till höger på sidan.
2 Ovanför ett struket Åkers.
3 Bör vara felskrivning eftersom kartan gäller Husby. Kanske avses Hagby.
4 Ändrat från 1687.