A12:20


                                                                                                                                           Tunnor       Cappar       Sommar
                                                                                                                                                                                laß.
                          Notarum Explicatio.1

        Huusby består af 5 hemman,2    öresland.
A     Ena åhrs vthsäde vthi Norrgierde består mästedeles af leer-        Tunnor  Kappar
            jord til                                                                                     31          14
B     Andra åhrs vthsäde vthi Södergierde och det wästra af
            samma jordmån                                                                      38            9
C     Hööslag vthi Norrengien af skiönwall                                                48 laß
D     Söder engien och skiönwalls eng til                                                   97 laß

        Till denne by finnes ingen skoug, vthan lijtet smått graan
            byskie til weedebrand, men ändoch ganska ringa, trångt3
            muhlebete ./.

1      Nörr gården Erich Erichsson 9 örsland hafwer ena åhrs vthsäde    6          30 37/41
            Andra åhrs vthsäde utj södre och wästra giärdet                        8          12 1184/1312
                                                          åhrligit uthsäde                                                              7              21 2/3
        Hööslag i bägge ängiarne                                                                                                                                    30 39/41
2      Länsman och Anders Hanßon 10 örsland skatte
        Hafwer ena åhrs vthsäde                                                               7          12 34/41
        Andra åhrs vthsäde                                                                       9          13 9/41
                                                åhrligit vthsäde                                                                        8              13 1/41
        Hööslag i bägge ängiarne som de andra grannarna                                                                                               34 16/41
3      Peer Mårtenßon och Jöran Erßon 9 örsland skatte
          Ena åhrs vthsäde                                                                         6          30 37/41
          Andra åhrs vthsäde                                                                     8          12 1184/1312
                                                    åhrligit uthsäde                                                                    7              21 2/3
        Hööslag i bägge ängiarne                                                                                                                                    30 39/41
4      4-Danwijks hemmanet-4 7 örsland
          Hafwer ena åhrs vthsäde                                                             5          13 19/41
          Andra åhrs vthsäde                                                                     6          17 192/1312
                                                    åhrligit uthsäde                                                                    5              31 1/4
        Hööslag i bägge ängiarne                                                                                                                                    24 3/41
5      Mellan gården Erich Staffanson 6 örsland
        Hafwer ena åhrs vthsäde                                                               4          10 14/41
        Andra åhrs vthsäde                                                                       5          18 83/164
                                                åhrligit vthsäde                                                                        4              30 69/164
        Hööslag i bägge ängiarne                                                                                                                                    20 26/41


1 Längst upp till vänster står folionumret 46.
2 Härefter har utrymme lämnats för ifyllande av antalet öresland.
3 Dvs. knappt, magert; jfr SAOB T 2837 TRÅNG 2 d ε.
4-4 Se SAOB D 366 DANVIKS-HEMMAN.