A12:21


(Rubrik:)1

Danderyd2 skiepzlag Åker sochn och Runna by


(Karttext:)

Sääby åker-gierde möter på denne sijdan
Smedzby herre-gårdh möther på denne sijda
Thuna herregår tager här emoth.

Huus3by möther på denne sijdan
Nääß by tager här emot

Slåthagar till hella byn som vndertijden betes
Skier4 engin.
Thuna wijken.

Schala ulnarum.

Geometrice afmädt och uträchnadt
  af undertechnadt Pro Anno 1687.
                  I: Strandman
                                  manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 47, och nere till höger på sidan står kartnumret 21.
2 Nedanför ett struket Åkers.
3 Huu är rättat från Nää.
4 e står över raden, men kan eventuellt i stället tolkas som en utsmyckning av k. Över ir finns ett streck som kanske kan tolkas som stående för ett "e".