A12:22


(Rubrik:)1

Danaryd2 skiepzlagh Åker sochn och Säby


(Karttext:)

Noröbyy möther på denne sijdan.
Åkers broo ähr här wijdh
Smedzby herregårdh tager her emoth.

Hagby proxime
Huusby tager här wijdh
Runa åcker gierdhe möther på denne sijdan.

Nor wreten
wedbrand till aff små gran och buskar
Wäster giärdhe
Betz hagar.
Tuuf engien
Ströms engien
Öster giärdhe

Scala ulnarum.

Geometrice afmädtt och uträcknadt
af vndertechnadt Pro Anno 1687.
            I: Strandman
                            manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 49, och nere till höger på sidan står kartnumret 22.
2 Nedanför ett struket Åkers.