A12:22


                                                                                                                                           Tunnor       Cappar       Sommar-
                                                                                                                                                                                laß.
                          Notarum Explicatio.1

        Säby beståår aff 3 hemman finnes inge öretal vthan 1/4:deln ähr abaliene-
        rat cronohemman.
A:    Ena åhrs vthsädhe vthj Söder gierde af moo och leerjordh        26 tunnor  18 2/7
B     Andra åhrs vthsädhe vthj wäster gierdhe med wrethen lerjord   20 tunnor    2 1/16
C:    Tuf engien beståår aff skiönwahl till                                           44 laß
D:    Ströms engien och aff skiönwall                                                36 laß
        Vnder herr Samuel Appelrootz lijgger 3/4:delar af denna by så i åker och eng
        hörer och vndher honom vthjorden som ligger i denne by.
        Hafwer ena åhrs vthsädhe                                                       19 tunnor  29 4/7
        Andra åhrs vtsädhe                                                                 15 tunnor   1 3/5 cappe
        Åhrligit vthsädhe                                                                                                            17              15 11/14
        Tuff engien                                                                               33 l2                                                               60
        Ströms engien                                                                          27 l
        Peer Larßon 1 förmedlat3 till 1/2 ähr abalienerat cronohemman
        Ena åhrs vthsädhe                                                                     6 tunnor  20 5/7
        Andra åhrs vthsädhe                                                                 5 tunnor      1/2
        Åhrligit vthsädhe                                                                                                              5              26 3/7          15
            Till denne by finnes ingen skough vthan allenast
            någre små busker vthi een4 lijten sten5 backa.
            Ingen muhlbete.


1 Längst upp till vänster står folionumret 50.
2 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
3 Se SAOB F 2937 f. FÖRMEDLA II 2.
4 n rättat från ll.
5 Enligt skriftbilden snarare felskrivningen stne.