A12:23


(Rubrik:)1

Danderyd2 skiepslag Åker sochn och Tuna gårdh.


(Karttext:)

Runa möther på denne sijdan
Swinninge tager här emoth.

Smedz by herregård proxime.
Mählby möther på denne sijdan

Små skoug och steen bakar
Kongz engien
Stoor gier-dhe
Snåhl-täpa
Thuna wijken
Trägården
Wåttengin
Mählby giähle
Kristenholmen
Biörklundh
Södher giärdhe
Näßenginn.
Diuur gården.
Giästhollmen
odugelig skough
Thuna näßet.
Lindhollmz wijken
Lindhollmen

Scala ulnarum.

Geometrice afmädt och uträchnadt
af undertechnadt Pro Anno 1687.
            I: Strandman
                            manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 51. Kartnumret 22 nere till höger på sidan har till större delen fallit bort genom nötning av papperet. Längs ner står förutom den vanligare anteckingen A. 12 även (troligen med blyerts) Bok A 12.
2 Nedanför ett struket Åkers.