A12:24


(Rubrik:)1

Danaryd2 skiepzlag Åker sochn och Stafua by.


(Karttext:)

Vhlna vthj Ry sochn tager här emoth.
Söderby möther här
Karby by herre gårdh proxime
Siööbärga herregård proxime

Tälljö3 proxime
Träske4
Hagby möther på denne sijdan
Nårby tager emoth på denne sijdan
Garwij-ken

Scala ulnarum.

Geometrice afmät och uträcknadt
af vndertecknadt Pro Anno 1687.
            I: Strandman
                            manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 53 (men övre delen av siffrorna är bortskurna). Till höger om folionumret har tillfogats siffran 4 (möjligen följd av en ytterligare siffra som dolts vid lagning av papperet) med oklar syftning. Nere till höger på sidan står kartnumret 24. (På faksimilen A12_64 syns inget mera än på denna, förutom till vänster om rubriken den senare anteckningen 51–52 som troligen avser föregående kartas folionummer.)
2 Nedanför ett struket Åkers.
3 j förefaller tillfogat i efterhand.
4 Under detta namn har i senare tid ett frågetecken tillfogats.