A12:24


                                                                                                                                                   Tunner       Capper       Höö
                                                                                                                                                                                        laß
                          Notarum Explicatio.1

        Stafwa består af 3 hemman2      öresland.                                                Tunner Kapper
A     Hafwer en åhrs vthsäde vthi wästra gierde af moojord med ler ibland til     22        18 2/3
B     Andra åhrs vthsäde af medelmåttig leerjord til                                            25          9 1/3
C     Norrengien, starrwalz eng til                                                                      48 laß
D     Wäster engien, half skiönwall och half starrwald                                         52 laß
        Jon Erichson ett hemmantahl abalienerat crono. ähr 1/4 deel utj denne
              by                                                                                                    Tunner
              En åhrs vthsäde                                                                                    4        20 4/7
              Andra dito                                                                                           43         8
                                    Åhrs vthsäde                                                                                               4               20 2/7
        Hööslag utj norre engen                                                                           12 laß
        Dito i södre engen                                                                                    14 laß.                                                         26
        Anders Hanson    helt mantahl, lijka i by som näst föregående                                                   4               20 2/7          26
        Petter Hall profwiantmästare äger hälfften af denne by un-
                der sin gård                                                                                                                   11               23 1/4          52
        Til denne by finnes god skoug och mark til 1/4dingz wäg wäster uth
                och norruth ett lijtet stykie, sampt lijtet fiskie utj Garswijken ./.


1 Längst upp till vänster står folionumret 54.
2 Härefter har utrymme lämnats för ifyllande av antalet öresland.
3 Ändrad och osäker siffra.