A12:25


(Rubrik:)1

Danderyd2 skiepslagh, Åker sochn och Malm.


(Karttext:)

Marielundz ägor tager här emoth
Bärga ägor på denna sijdan
Trösättra ägor tager här emoth

Kiärr
Små granskough och tallbyskie3
Swidie brenna
Wäster giärdhe
Öster giärdhe
Wahlsiöön
Mallmengien
Marielundh-siöön
Gambla tegell bruket till Thuna herre gårdh.
Trähl hafwet eller Sallt siön begynes

Scala ulnarum.

Geometrice afmädt och uthräcknadt
af undertecknadt Pro Anno 1687.
            I: Strandman
                            manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 55, och uppe till höger om detta har senare antecknats talet 38. Nere till höger på sidan står kartnumret 25 (delvis bortnött).
2 Nedanför ett struket Åkers.
3 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.1.