A12:26


(Rubrik:)1

Danaryd2 skiepslagh, Åker sochn och Tälliö.


(Karttext:)

Staffwa tager här emoth
Ry byy tager här emoth
Näse 1/8 mihlz skough ändas.
Swininghe3 ägor möther på denne sijdan

Hagby möther på denne sijdan
Nääsby tager här emoth

4-Söder träske-4
på denne platzen lijgger Kåhl torpet
Örswijken5.

Scala ulnarum.

Geometrice afmädt och uthrächnadt
af vndertechnadt Pro Anno 1687.
            I: Strandman
                            manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 57, och nere till höger på sidan står kartnumret 26.
2 Framför ett struket Åkers.
3 En stapel för lite i -inin-.
4-4 Heter nu Lillträsket på Topografiska kartan.
5 Heter nu Täljöviken på Topografiska kartan.