A12:27


(Rubrik:)1

Danderyd2 skepslagh, Åker sochn och Nårrebyy.


(Karttext:)

Stafwa möther på denna sijdan
Säby vthj samma sochn och häradh tager här emoth

Twf engien
Bre löttan
Stafwa wijken
Gran tall och enbuskar mykit bärgländt och stenig mark
Bys-löttan
Prest-wijken
By engien
Stoor engien
Skough backa
Häst engien
Små skougz backar och stennar
Krogen
Åkers broo

Schala ullnarum

Geometrice afmädt och vthrech-
nadt Pro Anno 1688.
                I: Strandman
                                manu propria


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 59, och uppe till höger om detta har senare antecknats talet 19. Nere till höger på sidan står kartnumret 27.
2 Ovanför ett struket Åkers Riala.