A12:70b
(Rubrik:)
Åkers Riala skepslag, Länna sochn, Wättershaga
Wijk och Slängzboda.


(Karttext:)
Sandwijkan.
Bärgzhammars wijken.
Sandjordh.
Stoormarwas wijken.
Hårkus udden.
Tompt Wijk engen benembd, hörer under alla 3:ne byiarna.
Slängzbo-da.
Wijkby engh.
Tomptwijken.
Biörk, gran och hassel-buskar.
Wärkskäret.
Sandjordh.
Lillmar wass wijken.
Högholmen.
Skillmora engh.
Hård mojordh.
Bärgzhammars wijken.
Leer och mojordh.
Wijk.
Swartmylla.
Kiählhägnen.
Urööudden.
Engh.
Löparöölandet.
Långwijkz engien.
Urröön.
Wrröö maren.
Elgglätsiöön.
Wätters fiähln.
Elgglätsiöö röre.
Wirmora kiere.
Sandjordh.
Wättershaga byy.
Mörth siöön.


Geometrice afmädt och uthrechnadt af
undertechnadt pro anno 1688
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.