A12:74a(Rubrik:)
Bro skepslag, Bro sochn, Öfuernäs och Nedernäs.