A12:76c(Karttext:)
< > gran bewxen.
< > ägor möta denne sidan.
Lilla Wijkaren lacus.
Hälsta ägor möta.
Kuseby ägor möta < >
Ängh.
Gottesta ägor möta här.
Kimmingeby.
Kusby äng.
Tuisteplatz.
Kimminge angz1 fiäll.
Hummel myran.
Tuhnbo ängh.
Nyängen.
Håf-gården.
Buska.
Wäster ängen.
Små myran.
Måss ängen.
Wäster röddian.
Häfven kyrka.
Hahlmyran.
Linris äng.
Stora landzwägen ifrån Upsala till Gresselhamn.
Slåtter till torpet.
Öhr ängen.
Såg och miöhl quarn.
Ängh.
Äng.
Quarn måsan.
Bergi mark med tall och någet gran skogh bewxen.
Äng.
Buske röd-dian.
Klockar ängen.
Linris ägor möta här.
Ytterby ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Lars Hoffstedt
vid pass år 1690.


(Under ramen:)
Reviderad in januari 1707.


______________
1Fel för ängz.