A12:77               Notarum explicatio.                                           Ler och.  Sandh.  Hård-.  Starr.
                                                                                             klapper.  jordh.    wall.
                                                                                             jordh.                   höö.
                                                                                             tunnor.   tunnor.   sommar-
                                                                                               cappa.    cappa.   lass.
     Buska, Håfgården och Präste gården består af 20 öre i
     bya måhl.
Littra.
A.  Hafwer åker dhet ena åhret,                                             16.            3.   8.
B.  Dhet andra åhrs uthsäde,                                                    7. 20.      6.  28.
No.            Wretar.
1.  Prästegården aker1 i wreetar,                                                             1.  16.
2.  Håfgården åker i wreetar,                                                                  5.    4.
3.  Buska hafwer åker i wreetar,                                                             6.  28.
                       Skiff ängerna.        
C.  Tuhnbo ängh af måss boten,                                                                                          120.
D.  Måhs ängen,                                                                                                                   20.
E.  En liten äng wedh Linris,                                                                                                    8.
             Särskijlta ängiar.           
     Prästegården Wijkar ängen,                                                                                             16.
     Klockar ängen,                                                                                                                  2.
     Ängar wedh torpet Myrbyn,                                                                                             20.
                  Buska och Håfgårdens ängiar.
     Engen Holmyran kallat,                                                                                                    13.
     Wäster röddian,                                                                                                              < >
     Nyängen,                                                                                                             3.
     Buska röddian,                                                                                                                  3.
     Hummel myran,                                                                                                                 8.
     Wäster ängen,                                                                                                                   6.
     Små myhran,                                                                                                                    10.
     En liten äng till Buska wedh stor wreten,                                                                              1.
     Engh wedh torpet Myrbyn,                                                                                               < >
Littra.                         Torpen, Prästegårdens.
aa.  Myrbyn på norra skogen hafwer åker dhet ena åhret,                       1. 29.
ab.  Dhet andra åhret,                                                                            1. 29.
     Åhrliget,                                                                                           1. 29.
     Ängh till,                                                                                                                          14.
     Twå stycken torp på södra skogen.
ae.  Hafwer åker dhet ena året,                                                                  25.
ad.  Dhet andra åhret,                                                                            2. 24.
     Åhrliget uthsäde,                                                                               1. 24 1/2.
     Ängh till,                                                                                                                             6.
ae.  Hafwer åker dhet ena åhret,                                                                15.
af.  Dhet andra åhrs uthsäde,                                                                      15.
     Åhrliget,                                                                                                15.
           Äng till                                                                                                                         6.
ag.  Lilla Myrby kommer på Buska och Håfgårdens dhel åhrliget,                30.                       3 1/2.
     Åhrligt uthsäde in alles medh torp och wreetar,                  11. 26.    16. 28.          3.        27.
No.                    Grannarna.         
1.  Präste gården består á 14 öre, hafwer åker åhrligen,            8. 8 6/10. 11. 26.         2 2/10.  192 1/2.
2.  Håfgården består á 3 öre, hafwer åker ahrligen3,                 1. 24 7/10. 3. 2 7/10.       9/20.    41 1/4.
3.  Buska består á 3 öre, hafwer åker ahrligen3,                       1. 24 7/10. 3. 2 7/10.       9/20.    41 1/4.
     Prastegården2 hafwer sågh och miöhl quarn på skogen
     som går höst och wår.
     Skoghen består af tall och någet gran till gärdzel
     och wedebran sampt någet smått timber ibland.
     Muhlbete litet. Inga flere lägenheter.  Effter fiske-
     vattnet är odogligit.

_____________
1Fel för åker.
2Fel för Prästegården.
3Fel för åhrligen.