A12:78b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Lindrijs uthi Häfwerö sochn och
Frösåckers häradh.
Broo skieppslag.


(Karttext:)
Gyringan tager her emoth med sina ägor.
Rammyra aff kiär och morass.
Brendvrethen.
Moo och lera.
Stoorwretten, moo och leerjordh.
Tall och granskough.
Sandwreten, sandjordh.
Måssan.
Kåttorpet på denne sijdan.
Öster gierde, lerjordh.
Norr giärde, lerjordh.
Hård lerjordh.
Lindris.
Bywreten.
Örjord.
Starwallz engh.
Längre stacken.
Närmare staken.
Lillsiöön.
Preste bordet på denne sijdan.
Tall och granskough med kier.
Höghröre.
Gran, tall och biörkskough bland bärgh och dahlar men ingen notabel timberskoug.
Ytterbona tager här emoth.
Laduängien.
Een stor steen uthi linien.
Brooruddun.
Långmåsan.
Slåt swidia.
Knäröre.
Hollmsiön.
Krokmyra.
Nyt rör.


Afmädt af undertechnadhe anno
1690
J. Strandman.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Kompass:)
Norden.
Syden.