A12:82(Rubrik:)
Geometrisk charta uppå Sandika uthi Edeboo sochn och Frödzåkers Lyhundratz1 härad.


(Beskrivning:)
Sund på denne sijdan uthi huilken trackt
denne gård gård öde lagd med och foot om foot uthi skougz
backarna, som deras charta uthwijser.

                Notarum explicatio.

     Sandika crono 1, som corporalen Jonas Falk åbor till rustningz-
                   stam.                                                                                         Tunnor. Capper. Sommar-
1.  Enna åhrs uthsäde uthi södergierde af leer och örjordh, 5 tunnor 2 cappar.                          lass.
1.  Samma åhr 3:ne wrether af swartmylla och sand,          2 tunnor 8.
2.  Andra åhrs uthsädhe af sand, swartmyla och lera,         6 tunnor 10 cappar.
3. 4.  2:ne wreter till detta åhr af sandjord,                                       12 cappar.
                                     Åhrligit uthsäde,                                                            7.

A.  Hööslagh aff söderengien hårdwall 47 lass,  C, 3 lass starr. , 50 lass.
D.  Når engien hårdwallz engh till,                                              10 lass.
                                                                                                                                                  60.
     Till denne gårdh eller hemman finnes ingen skough, uthan
     knafft till giärdzle fångh men ey wedhbrandh
     eller muhlbete af den skough eller tåra backar,
     ähr lagh med Sundbyboerna som samma byes charta
     uthwijsar.  Intet fiskie uthan lijtet höst och wår uthi åån.


(Karttext:)
Gottsta uthi Häfweröö tager här emoth.
Hård-wallz engh.
Bohl mother2 här.
Landzwägen.
Lundås herregårdh möther här.
Hårdwallz engh.
Betshaga.
Starrwallz engh.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.

Afmädt och uthrechnadt
af undertechnadt 1690
J. Strandman.

_____________
1Överstruket.
2Fel för möther.