A12:84(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Skat-
tebohl i Edboo sochn och Frödzåkers härad.


(Karttext:)
Lång ängien.
Hans bohlz engien.
Mähl ängien.
Swartmylla och lerjord.
Sand och lerjordh.
Åkermark eng.
Ytter Näss på dhenne sijdan.
Swartmylla med lera iblandh.
Näglingen.
Swartmylla.


Afmedt af undertechnade
anno 1690
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.