A12:86a                   Notarum explicatio.                                                                   Åhrligit.        Höö-
                                                                                                                         uthsäde.        slag.
                                                                                                                    tunnor. cappar. somar-
                                                                                                                                              lass.
     Gunbyle, åbor Erich Erichson 1 1/2 mantahl 12 öreland.
A.  Ena åhrs uthsädhe södher giede1 som ähr leerjordh lijtet örblandat, 8 tunnor1 < >/7.
B.  Andra åhrs uthsäde wästergierde af samma jordmån,                      9.  9 1/7.
                                                Åhrligit utsäde,                                                    8.  21 2/7.
                       Engiarna.
C.  Stoormåssa af starr med måssbåttn sumpigh engh,  40 lass.
D.  By engien af samma wext till,                                 20 lass.
E.  Bällzholmen ähr och starrwallz engh ymnigh wext,   32 dito.
F.  Långmåssan och sumpigh engh och måssbottn,       16 lass.
G.  Qwarn dammen och måsswalz engh,                      14 lass.
H.  Fornkierr starwallz eengh,                                      14 lass.
     Åker slått kan och finnas till 10 lass.                     136 lass.                                              136.
J.  Torparen Erich Oloffsson, sitter på denna byes
     ägor.
     Till båda åhrens uthsädhe, no 1 allenast,     1 tunnor, giör                                     16.
K.  Hööslagh uthi wrethen 10 lass,                                                                                         10.
     Hafwer och der och här slåth i blandh buskar och bakar,                                                     8.
L.  Finnes och till denne gård eller hemman en sqvalteqvarn.
     Till detta hemman kan finnas nödtorfftigh
     gierdzellfångh och wedhbrandh sampt ek och
     hasellskough, godh muhlbete. Intet annat
     wilkor till detta hemman.

______________
1Fel för gierde.