A12:86b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Gunbyle
uthi Frösåkers häradh
och
Hööckhufwu sochn.


(Karttext:)
Skiedicka på denna sijdan.
Hästhagen.
Billsholmen.
Wädica ägor möther på dessa här sijdor.
Stoormåsan.
Engh.
By engien.
Långmåsan.
Eng.
Löfskough sampt tallskoug med morass.
Qwarndamen.
Forne engen.


Geometrice afmädt och
uthrechnadh in anno 1690.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


(Kompassen:)
Norden.
Syden.