A12:89a(Rubrik:)
Frösåkers härad, Börstel sochn och Gräsöö konungz gårdh med efterfölliande torp.
Långzwijks torpet, Stumbelboda, Soldat torpet, Kranggelboda, Swink torpet, Kråkeboo, Stor Högklyckie, Lill Högklyckie, Fassholmen, Grin torpet,
Larsla torpet sampt Lund topet1.


(Karttext:)
Sand och swart mylla.
Hårdwallz engh.
Stumbelbelbodha.
Långwijktorpz åker.
Långwijkz torpet.
Skatt torp.
Krangelboda.
Swink torpett.
Långwijken.
Skiönwall.
Sålldatz torpet.
Engh.
Stoor Högklyckia.
Cadstens torpz kiärr.
Kråkboo.
Nässet.
Stoor Höghklykz fiäln.
Wäster byns ägor in om dän brunna färgan.
Träsket.
Österby belägen på denna platzen.
Lillhögklyckie.
Skiönwallz engh.
Kyrkgiärde.
Lerjordh.
Höö lada.
Gamal suidia.
Engh.
Öster giärdhe.
Swartmylla.
Stallgården.
Lund torpet.
Grind torpet.
Engz haga.
Grindslåtta.
Starwallz engh.
Siööwext.
Kullbåda hamnen.
Skiönwallz engh.
Miölkmaren.
Kulbådan.
Bara grun-na.
Grut wattn.
Påhlz öhren.
Domarskiäret.
Här är ett stoor strömingz nottz warp.
Diupören.
Grunt wattn.
Biörkskough.
Grofwan.
Fasholmen.
Skålfsund wijken.
Barr grun-ner.
Skattan.
Fasskiäret.
Skålfsundz ladan.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.

______________
1Fel för torpet.