A12:89b(Karttext:)
Kullbåda hamnen.
Skiön wallz engh.
Miölkmaren.
Kulbådan.
Bara grun-na.
Grutwattn.
Påhlz öhren.
Domarskiäret.
Biörkskough.
Grunt wattn.
Här är ett stoor strömingz nottz warp.
Diupören.
Grofwan.
Fasholmen.
Skålfsundz wijken.
Bara grun-ner.
Skattan.
Fasskiäret.
Skålfsundz ladan.
Sunnanholms fiähln.
Här begynnes långslätta.
Skuthskattan.
Eskillsudden.
Högören.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
aff undertechnadhe pro anno 1688.
J. Strandman.