A12:91(Beskrivning:)
6.  Kråkboo, uthsäde ena åhret,                 7 1/7 cappa.
     Andra åhrs uthsäde,                              8 6/7 cappa.
                              Åhrligt  utsäde,                                                  8.
     Höölag, starwallz äng til,                                                                            6.
     Ingen trägårdzmästare wid gården.
7.  Stoor Högklyckie, ena åhrs uthsäde,     11 3/7 cappa.
     Andra åhrs uthsäde,                              11 4/7 cappa.
                              Åhrligt uthsäde,                                                11 1/2.
     Hööslag til,                                                                                              11.
     Skiönt höö, godt fiskie, 2:ne dagzwärken.
8.  Lill Högklyckie, ena åhrs uthsäde,         11 3/7 cappa.
     Andra åhrs uthsäde,                              11 4/7 cappa.
                             Åhrligen,                                                           11 1/2.
     Hööslag til,                                                                                              11.
     Skiönt höö, godt fiskie, 2:ne dagzwärken.
9.  Fasholmen, hafwer ena åhrs uthsäde,     20.
     Andra åhrs uthsäde,                              16.
                             Åhrligt uthsäde,                                                 18.
     Hööslag til,
     Godt fiskie, 2:ne dagzwärken.
10. Grindtorpet, ena åhrs uthsäde,            1 tunna.
     Andra åhrs uthsäde,                            1 tunna 2 cappar.
                            Åhrligt uthsäde,                                         1.        1.
     Hööslag med siööwäxt in alles,                                                                20.
11. Carslatorpet1, ena åhrs uthsäde,           2 tunnor.
     Andra åhretz dito,                               1 tunna 4 4/7.
                            Åhrligen,                                                   1.      18 2/7.
     Höslag af hrådwall och starwall til,                                                           18.
     Intet fiskie, 2:ne dagzwerken.
12. Lundtorpet, en lijten wret om uthsäde til 3 cappar, in alles 1 1/2
     Hööslag in alles til,                                                                                     4.
     Intet fiskierij, gör 1 dagzwerke om wekan.

______________
1Fel för Larslatorpet?