A12:91c(Rubrik:)
Gräsöö kongzgårdz dagzwärkz torp som ey på andra
chartan finnes, Swepholmen, Diaknholmen, Kalfhagen, Sundz Engz torpet
Warg eller Gietskieret, Strand och Gietskieret uthi Frösåckers härad.


(Karttext:)
Swepskiärs wijken.
Swepholmen.
Diäknewarpet.
Bara grunt wattn.
Slog tegen.
Prästare engien.
Skiedika drag hardwals1 eng.
Skiönwals engh.
Stuwärkz fiählen.
Stoor fångz holmen.
Lillfångz holmen.
Löönholmen.
Myket sanck eng af starrwal med mås-båttn.
Sundz engien.
Wärkörn.
Sundz engz wijken.
Swart engien.
Stuwärkz bottn.
Sundz engz torpet.
Högalmen.
Långslätan.
Gietskiäret.
Möflööhren.
Möflöwijken.
Wargskiäre.
Engh till 19.
Stoor ängien.
Möflöängien.
Skough.
Fääboo holmen.
Uhrmans hambnen.
Uhrmans udden.
Grunt wattn.
Stranden.
Bara skog och betes mark.
Måswals äng.
Kalfhaga torpet.


Geometrice afmädt och uth calculerat
af undertechnadhe pro anno 1688.
J. Strandman.

_____________
1Fel för hårdwals.