A12:91d                 Notarum explicatio.                                                     Tunnor. Cappar. Sommar-
                                                                                                                                   lass höö.
       Gräsöö kongz gårdz torporne som ey uppå det andra excemplaret
       finnes, nemligen.
13.  Swepholmen, en lijten täppa til kåhl och rofwer om 5 cappar, in alles        2 1/2.
       Hööslag til lass in alles,                                                                                         14.
       Skiönt fiskie med noth och näth, 2:ne dagzwärken.
14.  Dieckneholmen, uthsäde i 2:ne små täppor 7 cappar,                                3 1/2.
       Hööslag af starr och skiönwall til,                                                                         13.
       Skiönt fiskierij, 2:ne dagzwärken.
15.  Kalfhaga torpet, uthsäde uti 2:ne små wreter 6 2/5 cappa,                          3 1/5.
       Måsswalz äng med sälting til,                                                                                14.
       Hafwer godt fiskie, giör til herregården 2:ne dagzwärken om wekan.
16.  Sundz engz torpet, uthsäde uti 2:ne små täppor 9 cappar,                          4 1/2.
       Hööslag til,                                                                                                           13.
       Godt fiskie, giör 2:ne dagzwerken.
17.  Warg eller Gietskiere, uthsäde ena åhret,                    12 cappar.
       Andra åhretz dito,                                                        6 cappar.
                                 Åhrligt uthsäde,                                                              9.
       Hööslag af hård och starrwal til,                                                                            14.
       Skiönt fiskie.
18.  Strandh, uthsäde uti 2:ne små wretor 8 cappar, in alles                               4.   
       Eng til,                                                                                                                  13.
       Godt fiskierij.
19.  Gieth skiäret, hafwer ena åhrs uthsäde af leer och sandjord, 18 cappar.
       Andra åhretz uthsäde af dito jordmohn,                               16 cappar.
                                   Åhrligen,                                                                    17.
       Hööslag af skiön wall och starr til,                                                                         13.
       Godt fiskie, giör 2:ne dagzwerke om wekan.