A12:92b(Rubrik:)
Olandz häradh, Alunda sochn
och Marma by.


(Karttext:)
Cleefs egor stötha häär in till.
Hammarby egor mötha häär.
Gardeby egor mötha.
Fohammars egor mötha på denna sijdan.
Oduglig måsa.
Präste gårds egor mötha.
En deel af Präste-gårds giärdet.


Lars Hoffstedt
1690.


(Under ramen:)
9 penningar.
Reviderad in januari 1707.