A12:94(Rubrik:)
Olandz härad, Dannemora sochn, Kullbohl.


(Karttext:)
Uddarby egor mötha här.
Päsarby egor mötha.
Torp.
Detta brukar Uddarby kan wara 1 tunland åker som Kullböhl prätendera.
God råsten.
Detta stycke häfda Uddarby och Päsarby innpå Kulbol.
Rörbro uthan.
Vise.
Detta stycke häfdar Nyby, ähr mest ödes åker.
Godt rör nyligen af en häradz syn upsat då det för om kull legat.
Ragnarby egor möta här.
Nyby mötha.
Skogz eller gerdes backe.
Betes hage af små tallskog.
Forbrändt rör, visen på en sten uplagd.
Tompt.
Kullbohl.
Kåhlgård.
God steen.
Bräcksta egor möta.
Wästerbohl egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

Afmätt anno 1691
af Jacob Braun.