A12:96(Rubrik:)
Olandz häradh, Tuna sochn och Wästerby.


(Karttext:)
Kyttunge egor som ähro afhyste lill1 Hässelby härr-gårdh mötha här.
Skarp hårdhwall.
Eneby egor mötha här på sijdan.
Skarp hårdh-wall.
Hamp täpa.
På denne tompt har ett hemman till Kyttunge legat.
Hårdhbruka leera.
Wästerby gårdh.
Grund jordh.
Grund jordh.
Skarp hårdh wall.
Grund.
Skogz leera.
Skogz leera.
Skogz leera.
Skogz jordh.
Löös och sijdlända.


(Under skalan:)
Scala.


____________
1Fel för till.