A12:97Litter.                      Notarum explicatio.                Godh leer-. Hårdhbruka. Grund och. Löös och sijd-. Höö sommar lass.
                                                                                    jordh.        leera.            skogzjord.  länd jordh.        hårdh-. måss och
                                                                                                                                                                    wall.     star-
     Wästerby består af ett enstacka frälsehemman á      öresland.                                                                              bottn.
     Skall uppdragas konglig maijt och cronan i byte.
A.  Åhrs uthsäde i sädesgierdet af godh leera sampt en
     deel grundh och skogzleera i samma gierde,              11.  12.                            3.  16.
                            Giör tillhopa,  14 tunnor 28 cappar.
B.  Åhrs uthsäde i trädesgierdet af godh leera sampt en
     deel hårdhbruka leerjordh till,                                     5.   4.         3.  24.
     Grund och skogzjordh i samma gierde,                                                             2.  20.
C.  En wreet till samma åhr af skogzjordh sampt en deel
     löös och sijdländ jordh i samma wreet,                                         2.   5.                                        21.
                         Giör till hopa, 14 tunnor 10 capar.
              Åhrligit uthsäde,                                                8.   8.         1.  28.          4.   4 1/2.               10 1/2.
                                Summa, 14 tunnor 19 capar.
D.  Engarna, fiell engen af hårdhwall till 5 1/4 tunlandz widd
     á 2 1/4 lass på tunlandet, giör                                                                                                                      11 15/16.
     Noch skarpare hårdhwall i samma eng, 2 1/8 tunland 1 lass på tunlandet,                                                     2 1/8.
E.  Lillengen af små starr till 1 7/8 tunland á 1 lass på tunlandet,                                                                                        1 7/8.
     Skarp hårdhwall i samma eng, 3 tunland á 1/4 lass på tunlandedt,                                                                    3/4.
F.  En betzhaga af lijtet hårdhwals beet, med ung tall                                                                    Summa,      14 13/16.    1 7/8.
     och lijtet biörkskogh bewäxt, kalf och hamptäppa
     till hemmanett, inga flere lägenheeter.