A12:98(Rubrik:)
Olands häradh, Tuna sochn och Wäszaren.


(Karttext:)
Skoby egor mötha.
Häcklinge egor.
Kierr medh ahl och wijbyske öfwer växt.
Tuna egor mötha här.
Vittia egor mötha här.
Linda.
Kåhl.
Grund.
Grund.
Hamp täpa.
Grund.
Gierdz backe.
Vässaren.
Grund.
Grund.
Kalf tompt.
Grund.
Grund.
Grund.
Grund.
Grund.
Sijdländt.
Wägen åth Upsala.
Grund.
Gambal linda.
Sijd.
Gierdz backe.
Hårdh bruka.
Sijdländt.
Sijdlänt.
Linda.
Gierdz backe.
Sijdländt.
Saringe egor mötha.


Afmätt anno 1693 in september
ex occtober af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala.