A12:102(Rubrik:)
Tierps häradh och sochn, Huusbyborgh.


(Karttext:)
Eskesta egor mötha.
Tijerp åhn som kommer uhr siön Temnan och löper genom Wässland och Tollfta i saltsiön.
Gryttioms egor mötha här.
Stora landzwägen till Wäster Nor-landen.
Gamla ättebac-kar på detta stellet.
Möllna stufwa.
Tull qwarn.
Oster Endsta egor mötha här.
Betes hagen.
Husbyborg.
Smått gran-byske.
Ladu gården.
Trä och hum-ble-gård.
Manhusen.
Man-går-den.
Stallet.
Gammalt clöster.
Kalf-tompt.
Sochne-wäg.
Yfre egor mötha.
Kongzengen.
Wägen till Ullforss bruuk.
Yttre egor.
Åhrsta uthjord möther.
Yttre egor mötha.
Landzwägen till Uppsala.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.

Afmätt anno 1691
af Jacob Braun.