A13:reg1Uppland.
                                                                                                       Chartor.
Lähnet.     Häradet.                  Sochnen.        Hemmanet.               No.  Folio.

               Semminghundra.        Skånhälla.      Kysinge.                    1.      1.
                                                                     Tiusta.                        2.      3.
                                                                                      ________________
                                                                                               2.
                                                 Johan Strandman. Kroksta byy.         3.      5. } 7.
                                                 Jacob Brauns.    En dito.                    4.      7. }  NBene.
                                                Widbo.                                                            }  1688.
                                                                       Binnickebohls.  }
                                                                       Äng.                 }         5.      9.
                                                                       Binnickebohls   }
                                                                       torp.                 }
                                                                                   _________________
                                                                                               3.
                                                 Årkesta.         Bårsta och       }
                                                                       Yttergåhla.       }          6.     11.
                                                                                      ___________________
                                                                                                   1.
                                                 Skieptuna.       Berby                         7.     13.
                                                                        Hålgååby med Granby.       13.
                                                                                      ____________________
                                                                                                   1.
                                                  Lunda.           Skallerbolet och       }
                                                                       Sandwijk allmenning.} 8.     15.
                                                  Widbo, En dito no 12. Swänsbohlet. 9.     17.
                                                                                    ______________________
                                                                                                    2.
                                                   Frössunda.    Åhswasta.                 10.     19.
                                                                        Ottstaby.                   11.     21.
                                                                                    ______________________
                                                                                                    2.
                                                    En dito no 9. Swänsbole och    }   12.     23.
                                                    Widbo.
                                                    Lunda.          Bärgsbohle.         } 
                                                     Hwar till låhne chartan
                                                     gifwer anled.
                                                    Frösunda sochen.  Roosta.           13.     25.
                                                                                                                            13.
                         _____________________________________________________
               Närdinghun-                 Allmunge.        Ysinge.                  14.     27.
                dra.                                                    Länna gård.           15.     29.
                                                                          Länna gårdh till-  } 16.     31.
                                                                             hörige ägor.     }
                                                                         Hofby ock
                                                                         Torslunda torp.       17.     33.
                                                                         Allmunberga gård.   18.     35.
                                                                         Tadinge by.             19.     37.
                                                                           ________________________
                                                                                         6.
               Närdinghundra.             Ununge.         Gåtbohl.