A13:reg2


                                                                                                         Chartor.
Lähnet.  Häradet.             Sochnen.            Hemman.                         No.  Folio.

             Närdinghun-       Ununge.              Gåtbohl.                          20.     39.
              dra härad.                                    Hydinge by.                     21.     41.
                                                                              _____________________
                                                                                      2.
                                      Knutby.               Nyby.                              22.     43.
                                                                 Åhsby.                             23.     45.
                                                                 Kumla by.                        24.     47.
                                                                 Kulleby.                           25.     49.
                                                                 Bunwijk eller Yla.            26.     51.
                                                                 Tarfby.                            27.     53.
                                                                           _______________________
                                                                                     6.
                                      Bladåker.            Bladåker by.                    28.     55.
                                                                           _______________________
                                                                                     1.
                                      Edsbro.               Broby.                             29.     57.
                                                                 Åhsby.                             30.     59.
                                                                           _______________________
                                                                                     2.
                                      Faringe sochn.     Wästebohle by.                31.     61.
                                                                 Faringe by.                       32.     63.
                                                                 Österbohle by.                 33.     65.
                                                                            ______________________ 20.
        _________________________________________________________
        Frötuna skiepslag.  Frötuna.              Stubboda.                        34.     67.
                                                                 Torstenboda med             35.     70.
                                                                 Biörckenåås.                    36.     73.
                                                                 Öster   }  Seensiö.            37.     75.
                                                                 Wäster }
                                                                 Öhren.                             38.     77.
                                                                 Håtö gård.                       39.     79.
                                                                 Nottesta by.                     40.     82.
                                                                           _______________________
                                                                                          7.
       Bro skiepslag.          Wäddö sochen.   Orsala bruk.                    41.     85.
       Lyhundra.                 Härfveöh            Item, Kuggewalls ängen.  41.     85.
                                                                            ______________________
                                                                                           1.
                                       Carlskyrkia.        Rislinge by.                      42.     87.
                                                                 Carllösa by.                      43.     89.
                                                                             ______________________
                                                                                           2.
                                       Söderby sochen. Södermarium.                  44.     91.
                                                                 Bröllunda by.                    45.     93.
                                                                 Norrmarium och   }          46.     95.
                                                                 Bohlet.                 }       
                                                                                _____________________
                                                                                            3.
                                       Mälsta sochen.   Lundby.                            47.