A13:reg3             Härader.                  Sochnen.              Hemmanen.                        Chartorna.
                                                                                                                   No.   Folio.
             Lyhundra härad.     Mählsta sochn.      Lundby.                              47.     97.
                                                                        Mählsta by med  }               48.     99.
                                                                            Byle.              }
                                                                        Wällingzöö by.                    49.    101.
                                                                                       ______________________
                                                                                                     3.
                                             Huusby Skiedere. Huusby.                             50.    103.
                                                                                      _______________________
                                                                                                     1.
                                             Huusby sochn.     Sätuna by.                          51.    105.
                                                                        Torrwalla by.                      52.    107.
                                                                        Sätra by.                             53.    110.
                                                                                       _______________________
                                                                                                      3.
                                              Estuna sochn.     Norrmallma.                        54.    113.
                                                                        Hwitsiö.                              55.    115.
                                                                        Utboö.                                56.    117.
                                                                        Håfby.                                 57.    119.
                                                                                      _______________________
                                                                                                      4.
                                              Lohärad sochn.  Himme byy.                         58.    122.
                                                                       Hålsta by.                            59.    125.
                                                                                        ______________________
                                                                                                      2.
                                             Häfverö.            Kuggvalls ängen.                   60.    128.
                                                                                        ______________________
                                                                                                       1.
                                                                             ___________________________
                                                                                  Summa 60 chartor.


Detta register är wed inventeringen
först folierat den 22 november 1700.

                       In fidem.     Carl Mauritz Ciöping.


                Semminghundra.    Skånella.            Äng til Prästegården.              1.
                                                                       Äng til Stensta.                       1.
                                                                       Wret til Tadum.                      1.
                                                                       Wret til Tjusta.                       1.
                                             Orckestad.         Utängar til Orckestad            11.
                                                                       Utängar til Finberga.              11.
                                                                       Prästegårds äng.                    11.