A13:7b(Karttext:)
Husby egor mötha.
Hielmsta egor mötha.
Åthskillige engzfiellar mötha som liggia till andre byar.
Klåckare fiellen.
Haga till byn.
Wackerberga egor mötha.
Norrby egor.
Tibble egor mötha.
Åthskillige engzfieller till andre byar.
Fröby egor mötha.
Krokesta.
Åhnsta egor mötha.
Bysens uthmark.
Bysens beteshagar.
Nibbla egor mötha.
Skoby hage innom rågången.
Skoby egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in october anno 1688
af Jacob Braun.