A13:9(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Binnickebohls eng och torp
uthi Sämmingzhundradtz härad och Widdeby sochn.


           Notarum explicatio.                        Tunnor. Kappar. Sommar lass.

   Binnicke bohls engh och torpp.
1. Engen består af starrwall
   med måssbottn,                                                                          18.
   Torpparen som är engzwachtare.
2. Hafwer små täpper af skougz-
   jord, som är intet stort att
   rächna till, åhrligit uthsade1,                                          14.
3. Hafwer och hööslagh af skiön
   och starrwall,                             8 lass.                                         8.(Under skalan:)
Schala uhlnaum.


Geometrice afmädt och uthrechnadt aff
undertechnadhe. In anno 1689.
        J. Strandman.


________________
1Fel för uthsäde.