A13:11b(Rubrik:)
Geometrisch charta utaf Bårsta och Yttergåhla i
Årksta sochn och Sämminghundradz häradh.


(Karttext:)
Wijby ägor mötha på denne sijdan.
Waxtuna ägor mötha här.
Finberga ägor mötha på denne sijdan.
Linda.
Årkesta bys ägor mötha här.
Moojordh.
Lerjord.
Linda.
Lerjordh kring backarna något sandblanda.
Saxsta ägor i Marckium sochn mö-ter på den-ne sijdan.
Sandblanda mojordh.
Lerjord.
Kalftäppa.
Kierr.
Jäsjord.
Bårsta.
Kallf täppor.
Lerjord.
Biörckelund haga.
Hummel gårdh.
Lerjord.
Årkesta byn.
Ung gran och tallskogh.
Tompt till Yttergåla.
Hummel gårdh.
Yttergåla.
Årkesta körckia.
Moo och ödes åker.
Jäsjord, öde åker.
Lerjord.
Lerjord.
Arkesta1 klåckare stufwa.
Sved till Bårsta.
Kallftäp-por.
Prästegårdz ägor taga här emoot.
Mojord.
Linda.
Kierr.
Kierr.
Söderby ägor mötha här.
Granby ägor mötha på denne sijdan.

Emellan Granby och denne byn finnes ingen rätt skillnat.(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in junio anno 1690
af
N. Lundberg.


__________________
1Fel för Årkesta.