A13:13b(Karttext:)
Nässia egor mötha.
Billinge egor mötha.
Hälg Åby uthmark.
Slomsta egor mötha.
Landzwägen till Gottröra.
Bärby betes hagar.
Hälg Åby.
Åthskillege uthjordz engiar mötha.
Bärby uthmark.
Lill Åby egor mötha.
Granby.
Bärby fädref.
Bärby fädref.
Klåckare fiellen.
Stoo Åby egor mötha.
Litsleby egor mötha.
Litzleby.
Bärby.
Närtuna kyrkebys egor mötha.
Wägen till Näruna.
Högbro egor mötha.
Godersta egor mötha.
Landzwägen till Stock-holm.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in junio anno 1688
af Jacob Braun.